رکوردهای اینکام

Shape

4,789

تعداد کاربران

5,600

تعداد نمایندگان

1000+

درآمد کل کاربران از اینکام

1009+

تعداد دانلود اپلیکیشن

چرا اینکام ؟! Shape

چرا از اینکام استفاده کنیم ؟

کسب درآمد

کسب درامد مادام العمر

با معرفی اینکام به اطرافیان خودتان به صورت مادام العمر به ازای هر خرید آنها از اینکام درصدی از سود خرید آنها به شما تعلق خواهد گرفت.

قرعه کشی

صندوق قرعه کشی

بر اساس مقدار خرید ، شانس برای برنده شدن مبلغ موجود در صندوق قرعه کشی دریافت کنید.

خدمات مالی

انواع خدمات مالی (به زودی)

ارسال و پرداخت پول ( کارت به کارت ) ، پرداخت دنگی و ...

محیط اپلیکیشن اینکام Shape